Nederlands Engels Duits

Hier komen de algemene voorwaarden voor de webshop.

Download algemene voorwaarden


 

Algemene Leveringsvoorwaarden www.depaander.nl


www.depaander.nl is de onlineshop van de Paander

1. Algemeen
​1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de Paander als leverancier van producten optreedt.
2. Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen van de Paander zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten de Paander heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
3. Overeenkomst
3.1. De koopovereenkomst tussen de Paander en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.
4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief 21% btw
5. Verzendkosten
5.1. Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Indien u vragen heeft over de verzendkosten kunt u ons mailen via jachtshop@depaander.nl
6. Levering en levertijd
6.1.Bestelde producten die vooruit worden betaald, levert de Paander binnen 5 werkdagen na orderbevestiging en ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
6.2. de Paander streeft er naar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. De uiterste levertermijn is 30 dagen.
Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om te koopovereenkomst te ontbinden.
6.3. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. de Paander is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
6.4. Aflevering geschiedt vanuit ons magazijn. de Paander zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van de Paander. Eigendom van de producten gaat over op de koper bij aflevering indien de producten betaald zijn.
6.5. de Paander is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de Paander gedragen.
7. Veilig betalen
7.1. vooruitbetaling ; bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw bankrekening naar de bankrekening van de Paander. Deze manier van betalen duurt doorgaans een paar dagen. Uw bestelling wordt verzonden zodra de betaling binnen is.
7.2. iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING(Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nogverwerkt.
8. Retourproducten
8.1. Producten die u bij de Paander heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen na ontvangst worden geruild en/of retour gezonden, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit.
De koper kan binnen 7 werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder opgaaf van reden. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de koper/consument. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen minus €2,- administratie kosten. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen, na ontvangst op het afleveradres, contact op te nemen jachtshop@depaander.nl
8.2. Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door de Paander kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan.
Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met jachtshop@depaander.nl
8.3. Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door de Paander kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met jachtshop@depaander.nl
8.4. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op u bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met jachtshop@depaander.nl
8.5. Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt ieder recht van de koper.
9. Tevredenheidsgarantie, garantie
9.1. Op al onze producten is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing.
9.2. Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel dan kunt u een e-mail sturen naar jachtshop@depaander.nl
10. klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
10.1. gebreken: De koper dient de gekochte producten bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden; Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan de Paander te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de koper na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan de Paander. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Paander worden geretourneerd.
10.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst op het afleveradres.
10.3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Paander daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.
10.4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan de Paander te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
11. Schadevergoeding
11.1. de Paander kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
11.2.De afnemer vrijwaart de Paander in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden betreffende productaansprakelijkheid van (rechts-)personen, die betrekking hebben op (beweerdelijke of echte) gebreken aan producten van de Paander, die de afnemer direct of indirect aan die derden heeft geleverd.
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Paander en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. Nederlandse tekst prevaleert
13.1. De nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
14. Prijzen
14.1. de Paander kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten | Meer

 
 
 

 

Onze product categoriën

 

Onze merken

     

Contact

       
Kleding Kleding Wapens De Paander
Heren Deerhunter Browning Jutestraat 21
Dames Laksen Beretta 7461 TS Rijssen
Kinderen Seeland Blaser 0548-788 530
  Le Chameau Anschutz Jachtshop@depaander.nl
Laarzen en Schoenen Fjäll Räven    
Heren Härkila Munitie Route en openingstijden
Dames Han Wag Clever Mirage
Kinderen Meindl BP Snel naar
    Gyttorp Nieuws
Uitrusting Optiek Rottweil Voorwaarden
Rugzakken en foudralen Swarovski Tunet Meest gestelde vragen
Optiek Zeiss Norma
Lokmiddelen Leica Geco Volg ons ook op
Hondenartikelen Hawke Cci
Jachtaccessoires Bynolyt Gamebore  
  Steiner Sellier & Bellot  
Boeken en DVD's Winchester  
Boeken      
DVD's      
       
Wapens en munitie      
Luchtbuksen en toebehoren      
Wapens en toebehoren      
Munitie